Ocena śródokresowa

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z wymogami zdefiniowanymi przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, realizacja Indywidualnego Programu Badawczego IPB podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Ocena śródokresowa będzie przeprowadzona przez trzyosobową komisję na podstawie przygotowanego przez Państwa autoreferatu oraz rozmowy komisji z doktorantem.

 

Rada Szkoły Doktorskiej opracowała formularz do przygotowania autoreferatu, którego celem jest zaprezentowanie postępu w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. Formularz zawiera szereg komentarzy (kolor czerwony), które mają Państwu pomóc jak najlepiej przygotować ten dokument. Zwracamy uwagę, że formularz autoferatu jest ściśle powiązany (odwołuje się) do Indywidualnego Planu Badawczego. Państwa rolą jest pokazanie, że dotychczasowe prace badawcze są realizowane zgodnie z IPB, ewentualnie wyjaśnić dlaczego wystąpiły rozbieżności. Prosimy nie zmieniać struktury tego dokumentu.

 

Autoreferat w oryginale należy złożyć w biurze Szkoły Doktorskiej AGH do dnia 17 czerwca br. W biurze składają Państwo wyłącznie autoreferat (z kompletem podpisów). Ponadto skan autoreferatu (z podpisami) oraz wszystkie załączniki wymienione w formularzu należy przesłać elektronicznie na adres sdbiuro@agh.edu.pl.

 

Zwracamy uwagę, że za zawartość merytoryczną autoreferatu odpowiada doktorant i promotor (promotorzy). Pracownicy Szkoły Doktorskiej sprawdzą jedynie, czy autoreferat przygotowano na właściwym formularzu i czy zawiera wszystkie wymagane podpisy. Państwa autoreferaty zostaną po 17 czerwca udostępnione wraz z załącznikami komisjom ds. oceny śródokresowej. Spotkania komisji z doktorantami będą miały miejsce w okresie od 28 czerwca do 9 lipca lub od 23 sierpnia do 3 września. Szczegółowy plan  zostanie podany najpóźniej 7 czerwca br.

 

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące formularza autoreferatu, to proszę je przesłać mailowo na adres sdbiuro@agh.edu.pl do 28 lutego br. Bardzo prosimy, aby tytuł maila rozpoczynał się od [Autoreferat]. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania opublikujemy na stronie www Szkoły.