Kalendarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH

1. Zgłaszanie zagadnień badawczych przez jednostki AGH do 28.06.2019, przy czym zgłaszanie zagadnień badawczych do realizacji w ramach programu Doktorat wdrożeniowy do 18.06.2019.


2. Ogłoszenie liczby miejsc w Szkole Doktorskiej AGH z podziałem na dyscypliny i wskazaniem jednostki, w której będzie realizowana praca doktorska do 28.06.2019.


3. Rejestracja kandydatów do SD AGH w systemie elektronicznym od 08.07.2019 do 06.09.2019, przy czym rejestracja osób ubiegających się o przyjęcie do SD AGH w myśl art. 186 ust. 2 Ustawy do 03.09.2019.


4. Składanie dokumentów przez kandydatów do SD AGH od 26.08.2019 do 06.09.2019, przy czym osoby ubiegające się o przyjęcie do SD AGH w myśl art. 186 ust. 2 Ustawy do 03.09.2019.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Szkoły Doktorskiej AGH
bud. C2 p. 426
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00


5. Decyzja Rady Szkoły Doktorskiej w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób  ubiegających się o przyjęcie do SD AGH w myśl art. 186 ust. 2 do 06.09.2019.


6. Egzaminy kwalifikacyjne do SD AGH od 10.09.2019 do 11.09.2019.


7. Ogłoszenie list rankingowych 12.09.2019.


8. Potwierdzanie podjęcia kształcenia w SD AGH (składanie kart wpisowych i ewentualne korekty wyboru zagadnień badawczych) od 13.09.2019 do 16.09.2019.


9. Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD AGH, 19.09.2019.