Sprawozdanie roczne z postępów doktoranta

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH, doktoranci są zobowiązani do składania sprawozdania rocznego wraz z opinią promotora lub promotorów z przebiegu realizacji Programu Kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w Indywidualnym Planie Badawczym.

 

W związku z powyższym bardzo prosimy o złożenie sprawozdania za rok akademicki 2019/2020 do 15.09.2020 na poniższym formularzu.