Indywidualny Plan Badawczy

Uprzejmie informujemy, że Doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH są proszeni o złożenie w terminie do 30 czerwca 2020 r. swoich Indywidualnych Planów Badawczych.

Prosimy o składanie planów na formularzu dostępnym w poniższym linku.

 

 

Wzór wypełnienia formularza Indywidualnego Planu Badawczego, z komentarzami i wskazówkami  do poszczególnych części, dostępny jest w poniższym linku.