Indywidualny Plan Badawczy

Uprzejmie informujemy, że Doktoranci Szkoły Doktorskiej AGH są zobowiązani do złożenia w terminie do 30 czerwca 2020 r. swoich Indywidualnych Planów Badawczych.

Prosimy o składanie planów na formularzu dostępnym w poniższym linku.