02.10.2020

Kontakt ze Szkołą Doktorską od 1 października 2020 r.


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 68/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni, od 1 października 2020 roku w Uczelni obowiązuje najwyższa staranność w zakresie ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich osób, na rzecz relacji zdalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

a) zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów;

b) organizacja systemu przekazywania dokumentów, bez bezpośredniego kontaktu stron;

c) podanie na stronie jednostki szczegółowych informacji dla potencjalnych interesantów;

d) stosowanie zasady domniemania kompletności i prawidłowości dokumentów oraz zdalne uzgadnianie treści i formy dokumentów.

 

Dlatego też ograniczamy przyjmowanie stron w pomieszczeniach biurowych Szkoły Doktorskiej AGH do niezbędnego minimum i w związku z tym zmieniamy także sposób przekazywania dokumentów.

 

A zatem:

W celu złożenia dokumentów w oryginale, prosimy zapakować je w kopertę/teczkę podpisaną imieniem i nazwiskiem doktoranta i pozostawić w:

·        SKRZYNCE podpisanej SZKOŁA DOKTORSKA AGH na portierni bud. C1,

lub

·        SKRZYNCE umieszczonej przy wejściu do pokoju 118 bud. A3.

Odbiór dokumentów odbywać się będzie ze skrzynki w siedzibie Szkoły w tej samej kopercie/teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem doktoranta

 

 

Wszelki kontakt w sprawach doktorantów proszę ograniczyć WYŁĄCZNIE do formy mailowej lub telefonicznej