15.12.2021

Artificial Intelligence in Research and Applications (AIRA)


Szanowni Państwo,

Prof. Grzegorz J. Nalepa zaprasza doktorantów na otwarte seminarium Artificial Intelligence in Research and Applications (AIRA). Najbliższe seminarium odbędzie się w czwartek 16.12.2021 o godzinie 15:30.

Prelegentem będzie:  dr Timos Kipouros, Senior Research Associate @ the University of Cambridge, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu na kilku polach

Temat wystąpienia:  Visual Analytics for Aerospace and Healthcare Systems Design

Więcej informacji na stronie seminarium: https://aira.geist.re/#section20211216

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJF1L0935A7eV6s8R9brG5MMYONrqy4XmxPSYLeRMCGM1%40thread.tacv2/1638877298431?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c96e4eee-96f3-4b0f-88ef-fe65310f5f55%22%7d