21.11.2019

Bezpłatne zajęcia dla doktorantów z zakresu specjalistycznych źródeł informacji

Biblioteka Główna zaprasza słuchaczy I roku Szkoły Doktorskiej na konwersatoria Specjalistyczne źródła informacji, których celem jest zapoznanie uczestników z: efektywnym wyszukiwaniem literatury naukowej w specjalistycznych...[więcej]


07.11.2019

Zaproszenie na wydarzenie "Projekt NAUKOWIEC"

W dniach 26-28 listopada 2019 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej już po raz trzeci organizuje duże wydarzenie pod hasłem Projekt NAUKOWIEC. Przez 3 dni będą odbywać się spotkania i warsztaty prowadzone przez...[więcej]


07.11.2019

Projekt PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów

Zapraszamy do udziału w Projekcie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów, którego pierwsza rekrutacja będzie odbywać się 10-25 listopada br.  Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry...[więcej]


31.10.2019

Karta MultiSport dla doktorantów

Na stronie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów opublikowana jest informacja o możliwości przystąpienia do programu MultiSport.[więcej]


29.10.2019

Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w...[więcej]


17.10.2019

Ubezpieczenie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie stwarza możliwość dobrowolnego ubezpieczenia doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Szczegółowe informacje: www.ubezpieczenia.agh.edu.pl[więcej]


15.10.2019

Indywidualny Plan Kształcenia IPK - dodatkowe informacje:

Doktorant realizuje Indywidualny Plan Kształcenia obejmujący zajęcia w wymiarze odpowiadającym co najmniej 26 punktom ECTS i 390 godzinom zajęć, co oznacza, że plan musi  spełnić zarówno wymóg związany liczbą godzin jak...[więcej]


Wyświetla nowości od 78 do 84 ze wszystkich 95