Szkoła Doktorska AGH

Kliknij w obrazek, aby przejść do systemu rejestracji kandydatów.

 

Szkoła Doktorska AGH została utworzona Zarządzeniem Rektora AGH z dnia 15 maja 2019 roku. Kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH rozpocznie się  1 października 2019 roku.

 

Podstawowym celem Szkoły jest przygotowanie doktorantów do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych:

 

1) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:
a) automatyka, elektronika i elektrotechnika,
b) informatyka techniczna i telekomunikacja,
c) inżynieria biomedyczna,
d) inżynieria chemiczna,
e) inżynieria lądowa i transport,
f) inżynieria materiałowa,
g) inżynieria mechaniczna,
h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

 

2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:
a) informatyka,
b) matematyka,
c) nauki chemiczne,
d) nauki fizyczne,
e) nauki o Ziemi i środowisku,

 

3) w dziedzinie nauk społecznych:
a) nauki o zarządzaniu i jakości,
b) nauki socjologiczne,

 

4) w dziedzinie nauk humanistycznych:
a) nauki o kulturze i religii.

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AGH rozpocznie się 8 lipca 2019 r.