Własny Fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów

STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW

 

Wnioski mogą składać zarówno doktoranci studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej.

 

W ramach stypendiów naukowych dla doktorantów mogą być przyznane stypendia:

Ubieganie się o stypendium z Wfns polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dla doktoranta stanowi:

Zasady oceny wniosków doktorantów zawiera:

Uwaga! W roku akademickim 2021/22 wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzających osiągnięcia można wysłać na adres Uczelni z dopiskiem Dział Spraw Studenckich, p. 127 lub dostarczyć wniosek osobiście do p. 127, łącznik pawilonów C-1/C-2, lub do skrzynki DSS znajdującej się na portierni budynku C1.

  • Komisja Doktorancka
  • Najbliższe posiedzenie komisji:
    20 września 2022 r.
  • Termin składania wniosków:
    15 września 2022 r.