Promocje doktorskie

Ukończenie przewodu doktorskiego i obrona pracy doktorskiej kończą się nadaniem przez Radę Wydziału stopnia doktora .  Co roku ponad stu kilkudziesięciu  osobom w AGH nadawane są stopnie doktora. Osoby, którym nadano stopień doktora otrzymują dyplom doktora.

Dyplomy wypisywane  w Zespole Studiów Doktoranckich  wręczane są doktorom na uroczystości promocji doktorskich. Promocje doktorskie są organizowane  w naszej Uczelni  dwa  lub trzy razy w roku. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH, JM Rektor AGH wręcza dyplomy doktorom , którzy w ostatnim czasie uzyskali stopień doktora. Osoby Promowane i ich Promotorzy  otrzymują pisemne zaproszenie na tę uroczystość.  W uroczystości mogą brać udział także osoby bliskie, pragnące  towarzyszyć Promowanym.  W programie uroczystości jest przewidywany także krótki koncert i okolicznościowe  spotkanie towarzyskie.

Najbliższe termin  promocji doktorskich w roku 2020: 

 

 • Opłata za dyplom doktorski wynosi 100,- zł. 
  konto nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 PEKAO O. w Krakowie 
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie 
  al. Mickiewicza 30 
  30-059 Kraków


 • Legalizacja dyplomów doktorskich 
  warunkiem uzyskania legalizacji dokumentu dyplomu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest ich uwierzytelnienie przez NAWA.

informacja: https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja/jak-uzyskac-legalizacje

Wszystkie placówki naukowe i badawczo-rozwojowe są obowiązane przesyłać do systemu SYNABA karty informacyjne o każdej rozpoczętej i zakończonej pracy badawczej,w tym o pracy doktorskiej i habilitacyjnej.

 

 • Karta SYNABA

Osoby po uzyskaniu stopnia doktora powinny przesyłać do systemu SYNABA informację o zakończonej pracy doktorskiej.

Program do elektronicznego wypełniania kart SYNABA  -  znajduje się na stronie OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytytut Badawczy) w opcji "badania naukowe SYNABA" .

Link na stronę:

https://nauka-polska.pl/#/update?_k=jmozqo