Pomoc materialna dla doktorantów

 

 

 

Pomoc materialna - dokumenty

Zarządzenie Nr 30/2017 Rektora AGH z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

 

 Jednorazowe stypendium dla studentów i doktorantów z tytułu urodzenia dziecka