10.06.2019

XXVI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów


Informujemy, że termin składania wniosków w XXVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej upływa 10 czerwca 2019 r.

Wnioski do konkursu należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym.

Szczegółowe informacje