16.05.2013

Wyniki konkursów ogłoszonych przez NCN

12 projektów z Akademii Górniczo-Hutniczej, których łączna suma wynosi 7 266 253 zł, zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2012 roku.


W ramach konkursu OPUS 4 (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) finansowanie otrzymają:

 •  dr hab. Maciej Paszyński – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  „Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjonarnych” (425 160 zł)
 • dr hab. inż. Marek Idzik – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  „Projekt nowatorskiego wielokanałowego układu konwersji analogowo-cyfrowej z szybką serializacją danych, o ultra niskim poborze mocy, z wykorzystaniem zaawansowanych sub-mikronowych technologii CMOS” (1 224 600 zł)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd – Wydział Energetyki i Paliw
  „Wpływ silnego pola magnetycznego na charakter obszaru przejściowego pomiędzy konwekcją laminarną a turbulentną dla cieczy paramagnetycznych oraz superparamagnetycznych” (882 410 zł)
 • dr hab. inż. Beata Teresa Dubiel – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  „Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury monokrystalicznych nadstopów niklu w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznej mikroskopii elektronowej” (742 460 zł)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Władysław Grzesik – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  „Struktura defektów i własności transportowe związków o złożonej strukturze defektów w warunkach bliskich inwersji zdefektowania dominującego” (447 000 zł)
 • prof. dr hab. inż. Marta Anna Radecka – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  „Struktura elektronowa i mechanizm przewodnictwa nanokompozytów tlenków metali w fotoelektrochemii” (923 000 zł)
 • dr hab. inż. Krzysztof Pieła – Wydział Metali Nieżelaznych
  „Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo” (1 158 923 zł)
 • dr hab. Anna Teresa Świerczewska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  „Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego” (624 800 zł)
 • dr hab. Marta Bąk – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  „Ekologia i znaczenie biostratygraficzne promienic (Radiolaria) ze środkowo i górnojurajskich utworów głębokowodnych Oceanu Tetydy” (335 300 zł)

 

Laureatami konkursu PRELUDIUM 4 (na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora) zostali:

 • mgr Krzysztof Paweł Misztal – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  „Identyfikacja osób na podstawie tęczówki oka w zmiennych warunkach środowiskowych” (126 200 zł)
 • mgr inż. Krzysztof Maciej Pańcikiewicz – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  „Badanie skłonności do pęknięć oraz właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) w obecności wodoru” (75 650 zł)

 

Z kolei w konkursie SONATA 4 (na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora) finansowanie otrzyma:

 • dr inż. Izabela Kalemba – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  „Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału w zastosowaniu do różnoimiennych stopów aluminium” (300 750 zł)