12.05.2020

Przydziały miejsc w domach studenckich MS AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2020/2021


Informujemy doktorantów i pracowników AGH, zainteresowanych zamieszkaniem w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021, że wnioski o przyznanie miejsc należy składać w terminie 1-20 maja 2020 r.

Doktoranci i pracownicy AGH, posiadający konto w systemie centralnego rozdziału miejsc (akademik.agh.edu.pl) po zalogowaniu się na swoje konto, składają wyłącznie elektroniczny wniosek dedykowany dla doktorantów oraz pracowników AGH, bez konieczności drukowania i osobistego składania wniosku. Aplikacja będzie dostępna w systemie centralnego rozdziału miejsc w zakładce „Wnioski”.

Doktoranci i pracownicy AGH, ubiegający się o przydział miejsca po raz pierwszy i nieposiadający konta w systemie, składają elektroniczny wniosek po wcześniejszym dokonaniu rejestracji.
Niezłożenie wniosku przez osoby zamieszkujące w domach studenckich będzie traktowane jako rezygnacja ze starań o zakwaterowanie w nowym roku akademickim.

Wypełniając elektroniczny wniosek należy wskazać nazwę Wydziału lub Jednostki, w której Wnioskodawca pracuje lub studiuje. Konieczne jest również zaznaczenie liczby wnioskowanych miejsc, a także opcjonalny wybór preferowanego domu studenckiego.

   
Przydziały miejsc będą realizowane w niżej wymienionych obiektach:

  • Dom Studencki nr 18 (ul. Tokarskiego 4),
  • Dom Studencki nr 19 (ul. Tokarskiego 2).

 


Decyzje w sprawie przydziału miejsc w domu studenckim zostaną przesłane drogą elektroniczną na podany w systemie adres e-mail, nie później niż 16 czerwca 2020 r.