20.03.2020

„Podręcznik” nt. projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w AGH


Na stronie internetowej poświęconej projektowi Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) w AGH został opublikowany „Podręcznik” autorstwa prof. Marka Przybylskiego, kierownika projektu IDUB w AGH.

Publikacja stanowi skondensowany opis idei, założeń, oczekiwanych skutków, proponowanych działań, harmonogramu, a także możliwości finansowych dotyczących projektu IDUB w AGH.

Zachęcamy społeczność AGH: pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów oraz studentów do zapoznania się z publikacją.

„Podręcznik” (plik pdf)