09.09.2021

Nowy Regulamin wypłacania stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich


Informujemy, że 2 września 2021 r. ukazało się Zarządzenie Nr 51/2021 Rektora AGH w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłacania stypendium dla uczestników szkół doktorskich.