02.06.2013

Konferencja „KIC jako centrum innowacji i przedsiębiorczości”

6 czerwca 2013 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „KIC jako centrum innowacji i przedsiębiorczości”.


O współpracy polskiego środowiska naukowego i biznesowego rozmawiać będą: Androulla Vassiliou – Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy uczelni wyższych, prezesi największych spółek branży przemysłowej, szefowie jednostek powołanych do wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości oraz przedstawiciele władz miasta i województwa

Jak wygląda i czy ma miejsce zakładana współpraca środowisk naukowych i przemysłowych w Polsce? Czy w kontekście potencjału innowacyjnego nadal można mówić o podziale stara/nowa Europa? Co nowa Europa ma do zaoferowania? - odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań będzie można uzyskać podczas najbliższej konferencji.Szczegółowe informacje