01.07.2022

Inkubator Innowacyjności 4.0 – dodatkowy nabór wniosków


Do 6 lipca 2022 r. Centrum Transferu i Technologii AGH prowadzi nabór formularzy do konkursu na prace przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Jakie projekty są poszukiwane?

  • takie, których co najmniej 50% praw własności należy do AGH;
  • rozwiązania zarejestrowane w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej AGH, z nadanym unikatowym numerem CTT/…/.;
  • te, których dofinansowanie do 100 tys. zł w ograniczonym czasie pozwoli na znaczne podniesienie gotowości wdrożeniowej i możliwości komercyjnego wykorzystania;
  • nowe, nieobjęte wsparciem w poprzednich edycjach konkursu Inkubator Innowacyjności.

Preferowane są projekty bliskie wdrożenia w momencie przystąpienia do konkursu.

Formularze przyjmowane są w formie elektronicznej (link).

Inkubator Innowacyjności 4.0 – informacje