06.06.2013

II konkurs w ramach Programu Patent Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o ochronę patentową wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.Program został ustanowiony pod koniec ubiegłego roku. Jego budżet wynosi 40 mln zł i został podzielony na cztery konkursy po 10 mln zł każdy. W każdym konkursie maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i będzie prowadzony w terminie od 19 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r.

Szczegółowe informacje