04.07.2022

Decyzja w sprawie wyników III edycji konkursu w ramach działania 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”


Rozstrzygnięto III edycję konkursu ramach działania 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”.

Decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej dwóch recenzentów. W obecnej edycji konkursu złożono 41 wnioski z czego finansowanie otrzymało 27 wniosków.

Szczegółowe informacje (dostępne z sieci AGH lub przez połączeniu VPN).