18.06.2013

13. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Informujemy, że Fundacja Tygodnika POLITYKA ogłosiła 13. edycję konkursu na Stypendium Naukowe POLITYKI. Fundacja wspólnie z partnerami oraz czytelnikami tygodnika od 2001 roku prowadzi akcję skierowaną do młodych naukowców.


Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymuje pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin:
- nauki humanistyczne,
- nauki ścisłe,
- nauki społeczne,
- nauki o życiu,
- nauki techniczne.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: www.polityka.pl/stypendia i odesłać go do 30 czerwca 2013 r. na adres: stypendia@polityka.pl


Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów