Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Swoboda w realizacji własnego ambitnego projektu naukowego, zarówno od strony tematyki badawczej jak i zarządzania – między innymi za to od lat młodzi naukowcy cenią popularny program LIDER, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rusza 14. edycja przedsięwzięcia. Budżet 14. konkursu w programie LIDER to 80 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 8 maja 2023 r. (do godz. 16.15). Data rejestracji w systemie e-COP upływa 1 maja br. (do godz. 23.59).

W tym roku w programie nastąpiła zmiana w wysokości przyznawanych środków. Mianowicie doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, mogą aplikować o środki – maksymalnie w wysokości 1,8 miliona złotych – a nie jak w latach ubiegłych o 1,5 miliona złotych. LIDER adresowany jest do osób, które są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Ważne jest także, aby wnioskodawca dotychczas nie uczestniczył w roli kierownika projektu w programie. LIDER nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Na dofinansowanie mają szansę projekty, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy, a także takie, które wspierają rozwój kadry naukowej w zakresie kompetencji naukowych oraz zarządczych. Czas realizacji projektu to minimum 12, a maksymalnie – 36 miesięcy.

Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera oraz pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres trwania prac.

Dla członków zespołu badawczego tj. personelu B+R oraz osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu jako podstawowy personel techniczny lub personel pomocniczy nie obowiązuje kryterium wiekowe.

Ze względu na rosnące koszty prowadzenia projektów w bieżącej edycji NCBR zdecydowało również o podwyższeniu wynagrodzenia na stanowisku kierownika projektu do maksymalnie 10 000 zł brutto. To druga znacząca zmiana w regulaminie konkursu w porównaniu z poprzednimi edycjami.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym do obsługi Wniosków i Projektów w Programie LIDER – LSI.

Obsługę konkursu w COP AGH prowadzą: Anna Ostafin (tel. 20 11), Olga Warzecha (tel. 43 32), Barbara Wyżga (tel. 32 58), Aneta Futiakiewicz (tel. 53 17) z Działu Obsługi Programów Krajowych.

Link do systemu e-cop 

Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka