Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 7 na projekty badawcze. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2023 r. do godziny 16.00. Data rejestracji w systemie e-COP: 8 marca 2023 r.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. 

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej. Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora . Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Obsługę konkursu w COP AGH prowadzi Barbara Syposz-Łuczak (e-mail: bsluczak(at)agh.edu.pl, tel. 32-59) z Działu Obsługi Programów Krajowych.

Link do systemu e-cop 

Szczegółowe informacje, dokumentacja konkursu

Stopka