Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło szóstą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych (badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne). Wnioski można składać do 31 lipca 2022 r. do godz. 16.00

Naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5000 do 50 000 zł. O środki może ubiegać się podmiot, w którym na podstawie umowy o pracę zatrudniony jest badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Osoba realizująca działanie musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków również przez badaczy, którzy uzyskali stopień doktora wcześniej, jeśli mieli oni dłuższe przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci lub dłuższą niezdolnością do pracy.

Naukowiec wskazany jako osoba realizująca działanie naukowe nie może kierować (obecnie lub w przeszłości) realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Nie może również być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki, nie może być także laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN.

Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów AGH.

Szczegółowe informacje

Stopka