Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń do nagrody Amicus Hominum (edycja 2022). Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 29 lipca 2022 r.

Nagroda ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Kandydatury do nagrody można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • działalność społeczna – za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, w tym m.in.: aktywne zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowotnych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz budowę kultury społecznej;
  • inicjatywa młodych – za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne koła wolontariatu (11–26 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu;
  • odpowiedzialny społecznie – za działalność prowadzoną na rzecz innych przez osoby z otoczenia biznesu, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną, w tym za wsparcie finansowe udzielane osobom, podmiotom lub inicjatywom, a także dla tych którzy przyczynili się do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.


Kandydata do nagrody mogą zgłosić:

  • osoby prawne,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.


Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego

Artykuły z kategorii Doktoranci

    Oops, an error occurred! Code: 20231207061949fb1e0967

Najnowsze artykuły

    Oops, an error occurred! Code: 20231207061949e8a97132

Stopka