Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Trwa piąta edycja konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” organizowana przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Stowarzyszeniem Romanistów Polskich „Plejada”. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ufundowała nagrodę w II etapie konkursu – dla krajów Europy Środkowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego 2023 r.

Zwycięzcy polskiej selekcji wezmą udział w finale Europy Środkowej, który odbędzie się 8 czerwca br. w Pradze pod patronatem Uniwersytetu Karola oraz we współpracy z Instytutami Francuskimi Austrii, Węgier, Czech, Słowacji i Polski.

Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery! Na prezentację w języku francuskim uczestnicy mają nie więcej niż 180 sekund i mogą posłużyć się tylko jednym slajdem. Jest to konkurs międzynarodowy, organizowany w kilku krajach francuskojęzycznych na całym świecie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: najpierw selekcja krajowa w każdym kraju, a następnie finał Europy Środkowej 8 czerwca 2023 r. w Pradze pod patronatem Uniwersytetu Karola. Jury wyłoni laureatów, natomiast jeden laureat zostanie również wybrany w wyniku głosowania przez publiczność.

Kandydaci mogą liczyć na szkolenie dotyczące warstwy merytorycznej oraz postawy i mowy ciała. Laureaci polskiego etapu wezmą udział w finale Europy Środkowej, a dodatkowo otrzymają bony do zrealizowania w księgarni francuskojęzycznej oraz inne nagrody.

Formularz zgłoszeniowy.

Uczestnicy konkursu muszą spełnić następujące warunki:

  • mówić biegle w języku francuskim,
  • odbywać studia doktoranckie w roku akademickim 2022/2023 lub uzyskać stopień doktora w roku 2021/2022 na uczelni polskiej,
  • reprezentować uczelnię, której doktorant jest studentem (w przypadku doktoratu en cotutelle kandydat może reprezentować tylko jedną uczelnię i nie może dokonać zgłoszenia udziału w dwóch krajach będących stronami konkursu),
  • przedstawić wystarczający stan zaawansowania projektu badawczego,
  • poinformować o udziale w konkursie swojego promotora i/lub jednostkę finansującą oraz dyrektora jednostki badawczej,
  • nie być finalistą poprzednich edycji konkursu.

Szczegółowe informacje

Stopka