Doktoranci

Aktualności doktorantów

24.06.2013

Konkurs o Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Informujemy, że ogłoszona została XV edycja konkursu o Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny TRANSPORT w roku akademickim...


24.06.2013

XI edycja Konkursu na rozprawę lub pracę dotyczącą zagadnień własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłasza XI edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej.


22.06.2013

III konkurs Programu INNOTECH

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił III konkurs programu INNOTECH. Składanie wniosków będzie możliwe od 1 do 31 lipca 2013 r.


21.06.2013

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

Doświadczeni naukowcy prowadzący pionierskie badania, jednostki realizujące projekty badawcze w ramach współpracy międzynarodowej oraz badacze mający zamiar powołania nowego zespołu naukowego mogą wystartować w konkursach MAESTRO...


19.06.2013

X. edycja Konkursu „Otwarte Drzwi”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił X. edycję Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze...


18.06.2013

13. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Informujemy, że Fundacja Tygodnika POLITYKA ogłosiła 13. edycję konkursu na Stypendium Naukowe POLITYKI. Fundacja wspólnie z partnerami oraz czytelnikami tygodnika od 2001 roku prowadzi akcję skierowaną do młodych naukowców.


Wyświetla nowości od 355 do 360 ze wszystkich 398