Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci - aktualności

Znamy laureata XXII konkursu o Nagrodę Prof. Engela z AGH

Znamy laureata XXII konkursu o Nagrodę Prof. Engela z AGH

Jury XXII konkursu o Nagrodę Prof. Engela przyznało nagrodę II stopnia dr. inż. Arturowi Guzemu z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska za rozprawę doktorską „Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym”.

Konkurs ogłaszany corocznie, skierowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Nagroda w konkursie zostaje przyznana autorowi najlepszej pracy naukowej np. rozprawy habilitacyjnej, pracy doktorskiej, monografii, cyklu artykułów w ostatnich trzech latach.

Stopka