Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci - aktualności

„Nauka do naprawy” – inicjatywa PAN i „Forum Akademickiego”

„Nauka do naprawy” – inicjatywa PAN i „Forum Akademickiego”

Polska Akademia Nauk wspólnie z „Forum Akademickim” rozpoczynają akcję „Nauka do naprawy” i zachęcają do zgłaszania pomysłów niezbędnych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Formularz zgłoszeń aktywny będzie do 15 stycznia 2024 r.

Wszystkie pomysły zostaną poddane pod dyskusję, wybrane będą opublikowane, a niektóre omówione w trakcie planowanej debaty z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek polskiego systemu nauki. Na podstawie nadesłanych ankiet, we współpracy z zaproszonymi ekspertami, przygotowany zostanie katalog zmian koniecznych do wprowadzenia w polskim systemie nauki. Zwieńczeniem procesu będzie przedstawienie wypracowanych wspólnie propozycji nowemu kierownictwu Ministerstwa Nauki.

Inicjatorzy akcji czekają zarówno na drobne sugestie techniczno-prawne (np. uwzględnianie instytutów naukowych w finansowaniu na równi z instytutami badawczymi), jak i na propozycje większych zmian (np. przywrócenie ostatniej listy czasopism punktowanych stworzonej zgodnie z regułami i uznania późniejszych za niebyłe). Mogą to być pomysły do niezwłocznej realizacji (np. ponowne ogłoszenie konkursu na stypendia dla młodych naukowców) i dalekosiężne (np. przekroczenie 2% PKB w wydatkach na naukę i badania).

Zainteresowane osoby proszone są o wypłenienie formularza, w którym padają pytania o:

  • opis zidentyfikowanego problemu,
  • krótkie określenie pomysłu na jego rozwiązanie,
  • opis działań, jakie są niezbędne, aby pomysł wprowadzić w życie,
  • ocenę skali proponowanej zmiany,
  • ocenę, jak pilny do rozwiązania jest problem.

Stopka