Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci - aktualności

Nagrody Miasta Krakowa 2021

Nagrody Miasta Krakowa 2021

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa 2021”.

Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne osiągnięcia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny:

  • kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;
  • nauka i technika – w zakresie prac naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;
  • sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa;
  • za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.


W konkursie preferowane będą osiągnięcia mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce wyczynu lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2020 r.

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać do pojemnika na korespondencję w Kancelarii Magistratu (pl. Wszystkich Świętych 3-4, okienko nr 5).

Nabór wniosków trwa do 15 lipca br.

W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (maks. 1 strona A-4).

Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród.
Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 1918.

Formularze wniosków o Nagrodę Miasta Krakowa 2021

 

Stopka