Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci - aktualności

AGH przystępuje do działań wdrażających Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

AGH przystępuje do działań wdrażających Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych to jedne z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. AGH przystępuje do działań wdrażających Kartę i Kodeks. Jest to proces ciągły, który wymaga regularnej ewaluacji i doskonalenia działań uczelni.

Europejska Karta Naukowca (European Charter for Researchers) opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.

Oba dokumenty, opublikowane przez Komisję Europejską w 2005 r., adresowane są do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym. Wytyczne Karty oraz Kodeksu istotnie sprzyjają większej otwartości i transparentności rynku europejskiego.

Głównym celem wdrożenia zasad Karty i Kodeksu jest uzyskanie wyróżnienia „HR Excellence in Research” przyznawanego przez Komisję Europejską instytucjom i podmiotom, które tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej.

Zasady Karty i Kodeksu zgodne są ze strategią AGH, zmierzającą do zwiększenia atrakcyjności, podniesienia jakości badań, innowacyjności uczelni oraz zapewnienia warunków do rozwoju osobistego naukowców i innych pracowników. Realizacja strategii uczelni ma na celu właściwy dobór, rekrutację oraz kontynuację zatrudnienia naukowców legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym, kreatywnymi pomysłami na realizację innowacyjnych badań, jak również z potencjałem rozwoju nowej tematyki badawczej.

AGH uznaje wartość Karty i Kodeksu, deklaruje zobowiązanie do stosowania i wdrożenia ich zasad w polityce kadrowej oraz podnoszenia świadomości wśród nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu uczelnia zamierza zaoferować naukowcom przyjazne środowisko pracy i zwiększyć ich mobilność w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a tym samym włączyć uczelnię do sieci podmiotów koncentrujących się na poprawie warunków rozwoju nauki i badań.

Pełnomocnikiem Rektora ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w AGH została prof. dr hab. inż. Manuela Reben.

Jednym z pierwszych działań w ramach rozpoczętej w AGH procedury przygotowawczej jest „Ankieta w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca”. Zawarte w niej pytania wynikają z potrzeby rzetelnego poznania opinii pracowników i doktorantów AGH na temat warunków zatrudnienia i pracy w uczelni. Zebrane odpowiedzi pozwolą na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i podniesienia standardów pracy. Ankieta, rozsyłana drogą elektroniczną, skierowana jest do nauczycieli akademickich (zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych) oraz doktorantów. Udział w niej jest anonimowy i dobrowolny.

Informacje dotyczące procesu wdrażania Karty i Kodeksu w AGH będą publikowane na dedykowanej stronie hrs4r.agh.edu.pl.

Stopka