Skip to content ↓

Covid-19

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni, bezpieczeństwa sanitarnego oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród społeczności AGH

Aktualne zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Akademii Górniczo-Hutniczej

Zalecenia sanitarne dla wszystkich członków akademickiej wspólnoty

Sposoby postępowania w przypadku pojawienia się zachorowania lub podejrzenia choroby

Zasady dotyczące kształcenia studentów, doktorantów oraz sprawy studenckie w trakcie epidemii

Stopka