Wymogi sanitarne

Wszystkich pracowników, studentów i doktorantów AGH oraz interesantów i gości obowiązuje:

  • zakaz pojawiania się na terenie AGH z objawami chorobowymi, bez względu na ich przyczyny, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej;
  • stosowanie na terenie uczelni:

    • maseczek zakrywających nos i usta,
    • rękawiczek ochronnych,
    • środków chemicznych do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów;

  • zachowywanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.