System pracy administracji w trakcie pandemii

Funkcjonowanie w normalnych godzinach pracy tj. 7.30–15.30, z czego w godzinach 7.30–8.30 oraz 14.30–15.30 co najmniej na zasadzie dyżurów oraz pełne funkcjonowanie w godzinach 8.30–14.30 w dni robocze.

 

1. Dodatkowe możliwości ograniczenia liczebności osób w pomieszczeniach:

  • praca na II zmianie, obejmującej godziny od 14.30–19.30,
  • dyżury w soboty z zapewnieniem innego dnia wolnego w tygodniu.

 

2. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna praca zdalna obwarowana:

  • decyzją kierownika na piśmie z przesłaniem wraz z listą obecności do Centrum Spraw Pracowniczych (CSP),
  • sprawozdaniem pracownika z wykonywanych zadań, przesyłanym do CSP.

 

3. Obowiązek rozliczania przez pracowników świadczenia pracy w ramach obowiązującego ich czasu pracy.

 

4. Wyłączenie z ww. godzin pracy i z możliwości pracy zdalnej pracowników wyznaczonych do obsługi zajęć dydaktycznych, zabezpieczenia aparatury, infrastruktury technicznej, usług informatycznych, zatrudnionych przy pilnowaniu, utrzymaniu czystości oraz prowadzących akcję ratunkową.