Zadania jednostek organizacyjnych (centrów operacyjnych jednostek) w przypadkach otrzymania informacji od pracowników, studentów lub doktorantów

W przypadku otrzymania zawiadomienia o poddaniu się samoizolacji lub samokwarantannie:

  • zawiadomienie osób z „bliskiego kontaktu” podanych przez zgłaszającego,
  • w przypadku samoizolacji ograniczenie kontaktów służbowych ww. osób,
  • w przypadku samokwarantanny zalecenie dla ww. osób obserwacji swojego stanu zdrowia,
  • określenie zasad usprawiedliwienia nieobecności zgłaszającego do czasu uzyskania orzeczenia o izolacji (potwierdzenie zakażenia) lub uzyskania z Sanepidu skierowania na kwarantannę oraz przekazanie tych decyzji do Centrum Operacyjnego antyCOVID,
  • prowadzenie ewidencji takich zgłoszeń na poziomie jednostki.

W przypadku zgłoszenia zakażenia koronawirusem:

  • weryfikacja statusu „bliskiego kontaktu” osób podanych przez zgłaszającego (zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie, kontakty bez zabezpieczeń, dotykanie tych samych urządzeń i sprzętów, przebywanie w tym samym pomieszczeniu przez co najmniej 15 min. itp.),
  • sporządzenie listy osób  z „bliskiego kontaktu” zakażonego w zakresie: nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (informacje wymagane przez Sanepid),
  • przekazanie danych zakażonego z podaniem nazwiska i imienia, daty i miejsca badania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego,
  • niezwłoczne skierowanie osób z listy „bliskich kontaktów” zakażonego do miejsc zamieszkania,
  • przekazanie wykazu podjętych działań do Centrum Operacyjnego antyCOVID, wraz z listą „bliskich kontaktów” zakażonego.

ZAWIADOMIENIA INSPEKCJI SANITARNEJ DOKONUJE CENTRUM OPERACYJNE ANTYCOVID

Zgłoszenie przypadku

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88
e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2 z 12 października 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia  wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.