Zalecane postępowanie w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku)

 • poddanie się natychmiastowej samoizolacji,
 • kontakt z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady,
 • zawiadomienie kierownika macierzystej jednostki w AGH (studenci - dziekanat) lub wyznaczony zespół operacyjny jednostki o stanie swojego zdrowia, ze wskazaniem osób, z którymi był bliski kontakt w okresie 5 dni przed wystąpieniem objawów,
 • wykonanie zaleceń lekarza, a w szczególności badania w kierunku zakażenia koronawirusem,
 • poddanie się izolacji w zakresie określonym przez lekarza,
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem - wystąpienie do kierownika jednostki o zgodę na pracę zdalną w okresie izolacji (o ile jest to możliwe) lub domowejzawiadomienie kierownika jednostki o niewykonywaniu pracy i skorzystaniu z prawa do zasiłku,
 • bieżące informowanie pracodawcy o swoim statusie wynikającym z orzeczeń lekarza (zakażenie koronawirusem lub inna choroba skutkująca L-4).

  Definicje

  • Izolacja - automatyczne, obowiązkowe odosobnienie (izolacja) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolację odbywa się w warunkach domowych, chyba, że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Izolacja rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego.
  • Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, w wyniku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa.
  • Samoizolacja - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek wystąpienia u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku). Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji.
  • Samokwarantanna - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Samokwarantanna trwa do czasu objęcia osoby kwarantanną lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem samokwarantanny.

  Zgłoszenie przypadku

  Aby zgłosić zdarzenie epidemiczne, należy skorzystać z dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl.

  Należy zalogować się, używając służbowego adresu e-mail. Na stronie uwierzytelniania należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

  Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

  Aby uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz do zgłaszania przypadków wyjątkowych, niedających się ująć w formularzu, należy skorzystać z adresu e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl.

   

  Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
  telefon: 12 617-33-88

   

  dodatkowy kontakt

   

  Biuro Kanclerza
  telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
  e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

   

  w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).