Zalecane postępowanie w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku)

  • poddanie się natychmiastowej samoizolacji,
  • kontakt z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady,
  • zawiadomienie kierownika macierzystej jednostki w AGH (studenci – dziekanatu) o stanie swojego zdrowia, ze wskazaniem osób, z którymi był bliski kontakt w okresie 5 dni przed wystąpieniem objawów,
  • wykonanie zaleceń lekarza, a w szczególności badania w kierunku zakażenia koronawirusem,
  • poddanie się izolacji w zakresie określonym przez lekarza,
  • bieżące informowanie pracodawcy o swoim statusie wynikającym z orzeczeń lekarza (zakażenie koronawirusem lub inna choroba skutkująca L-4).

Zgłoszenie przypadku

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88
e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).