Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania, w wyniku badania, potwierdzenia zakażenia koronawirusem

  • niezwłoczne zawiadomienie macierzystej jednostki o stwierdzonym zakażeniu koronawirusem, z podaniem daty badania,
  • podanie listy osób, z którymi zakażony miał na terenie AGH „bliski kontakt” w okresie 7 dni przed badaniem, z podaniem ich adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego,
  • zawiadomienie lekarza kierującego na badania o ich wyniku,
  • podanie informacji wymaganych przez Sanepid na podstawie telewywiadu,
  • odbycie izolacji nakazanej przez lekarza POZ. 

Zgłoszenie przypadku

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88
e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2 z 12 października 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia  wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.