Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu objawów zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku) u osoby, z którą był „bliski kontakt” w okresie ostatnich 7 dni

  • poddanie się natychmiastowej samokwarantannie,
  • zawiadomienie kierownika macierzystej jednostki w AGH o poddaniu się samokwarantannie i przyczynie takiego działania, ze wskazaniem osób, z którymi był „bliski kontakt” w okresie od kontaktu z osobą wykazującą objawy,
  • wystąpienie do kierownika jednostki o zgodę na pracę zdalną w okresie samokwarantanny, o ile jest to możliwe, lub uzgodnienie formy usprawiedliwienia nieobecności w okresie samokwarantanny,
  • w przypadku potwierdzenia zakażenia u osoby będącej powodem samokwarantanny – odbycie kwarantanny zgodnie z przepisami, a w przeciwnym razie zakończenie samokwarantanny.

Definicje

  • Izolacja - automatyczne, obowiązkowe odosobnienie (izolacja) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolację odbywa się w warunkach domowych, chyba, że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Izolacja rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego.
  • Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, w wyniku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa.
  • Samoizolacja - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek wystąpienia u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku). Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji.
  • Samokwarantanna - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Samokwarantanna trwa do czasu objęcia osoby kwarantanną lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem samokwarantanny.

Zgłoszenie przypadku

Aby zgłosić zdarzenie epidemiczne, należy skorzystać z dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl.

Należy zalogować się, używając służbowego adresu e-mail. Na stronie uwierzytelniania należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz do zgłaszania przypadków wyjątkowych, niedających się ująć w formularzu, należy skorzystać z adresu e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl.

 

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).