Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania informacji o stwierdzeniu zakażenia u osoby, z którą był „bliski kontakt” w okresie ostatnich 7 dni

 • poddanie się natychmiastowej samokwarantannie,
 • zawiadomienie kierownika macierzystej jednostki w AGH o poddaniu się samokwarantannie i przyczynie takiego działania, ze wskazaniem osób, z którymi był „bliski kontakt” w okresie od kontaktu z osobą wykazującą objawy,
 • wystąpienie do kierownika jednostki o zgodę na pracę zdalną w okresie samokwarantanny o ile jest to możliwe lub uzgodnienie formy usprawiedliwienia nieobecności w okresie samokwarantanny,
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia u osoby będącej powodem samokwarantanny -odbycie kwarantanny zgodnie z przepisami, a w przeciwnym razie zakończenie samokwarantanny.

   Definicje

   • Izolacja - automatyczne, obowiązkowe odosobnienie (izolacja) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolację odbywa się w warunkach domowych, chyba, że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Izolacja rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego.
   • Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, w wyniku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa.
   • Samoizolacja - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek wystąpienia u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku). Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji.
   • Samokwarantanna - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Samokwarantanna trwa do czasu objęcia osoby kwarantanną lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem samokwarantanny.

   Zgłoszenie przypadku

   Aby zgłosić zdarzenie epidemiczne, należy skorzystać z dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl.

   Należy zalogować się, używając służbowego adresu e-mail. Na stronie uwierzytelniania należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

   Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

   Aby uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz do zgłaszania przypadków wyjątkowych, niedających się ująć w formularzu, należy skorzystać z adresu e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl.

    

   Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
   telefon: 12 617-33-88

    

   dodatkowy kontakt

    

   Biuro Kanclerza
   telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
   e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

    

   w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

   Instrukcje

   Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

   Instrukcja Nr 2/04 z 8 grudnia 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną (modyfikacja Instrukcji Nr 2/03, wydanej w dniu 10 listopada - Komunikat Kanclerza Nr 83/2020)

   Instrukcja Nr 3/02 z 8 grudnia 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem (modyfikacja Instrukcji Nr 3, wydanej w dniu 10 listopada - Komunikat Kanclerza Nr 84/2020)