Obserwacja otoczenia i analiza kontaktów

Zaleca się, by każdy członek Wspólnoty Uczelni – pracownik, doktorant, student, uczestnik studiów podyplomowych – uważnie zarządzał kontaktami w swoim otoczeniu, w szczególności w zakresie:

  • unikania kontaktów z osobami wykazującymi objawy chorobowe, mogące wskazywać na podejrzenie zakażenia koronawirusem,
  • zwracania uwagi na informacje o kontakcie osób bliskich i znajomych z osobami zakażonymi,
  • unikania w miarę możliwości dużych skupisk ludzkich, szczególnie osób nieznajomych, zwłaszcza kiedy nie jest zachowywany dystans społeczny 1,5 m lub osoby w otoczeniu nie noszą maseczek.

 

 

Zgłoszenie przypadku

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88
e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2 z 12 października 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia  wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.