Procedury bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zachorowania lub podejrzenia choroby

Obserwacja otoczenia i analiza kontaktów

Zalecane postępowanie w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku)

Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania, w wyniku badania, potwierdzenia zakażenia koronawirusem

Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania informacji o stwierdzeniu zakażenia u osoby, z którą był bezpośredni kontakt w okresie ostatnich 7 dni lub taki kontakt miała osoba ze wspólnego gospodarstwa domowego

Zadania jednostek organizacyjnych (centrów operacyjnych jednostek) w przypadkach otrzymania informacji od pracowników, studentów lub doktorantów

Status pracowników, studentów i doktorantów w przypadkach kontaktu z koronawirusem

 

 

Zgłoszenie przypadku

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88
e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

 

 

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2 z 12 października 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia  wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.