Procedury bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zachorowania lub podejrzenia choroby

Izolacja i kwarantanna – zasady i wymogi prawne ich dotyczące

Obserwacja otoczenia i analiza kontaktów

Zalecane postępowanie w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku)

Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania, w wyniku badania, potwierdzenia zakażenia koronawirusem

Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania informacji o stwierdzeniu zakażenia u osoby, z którą był „bliski kontakt” w okresie ostatnich 7 dni

Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu objawów zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku) u osoby, z którą był „bliski kontakt” w okresie ostatnich 7 dni

Zalecane postępowanie w przypadku uzyskania informacji o stwierdzeniu zakażenia u osoby, z którą „bliski kontakt” w okresie ostatnich 7 dni miała osoba ze wspólnego gospodarstwa domowego lub inna osoba z „bliskiego kontaktu”

Zadania jednostek organizacyjnych (centrów operacyjnych jednostek) w przypadkach otrzymania informacji od pracowników, studentów lub doktorantów

Status pracowników, studentów i doktorantów w przypadkach kontaktu z koronawirusem

 

Zgłoszenie przypadku

Aby zgłosić zdarzenie epidemiczne, należy skorzystać z dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl.

Należy zalogować się, używając służbowego adresu e-mail. Na stronie uwierzytelniania należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz do zgłaszania przypadków wyjątkowych, niedających się ująć w formularzu, należy skorzystać z adresu e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl.

 

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

 

Instrukcje

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2/04 z 8 grudnia 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną (modyfikacja Instrukcji Nr 2/03, wydanej w dniu 10 listopada - Komunikat Kanclerza Nr 83/2020)

Instrukcja Nr 3/02 z 8 grudnia 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem (modyfikacja Instrukcji Nr 3, wydanej w dniu 10 listopada - Komunikat Kanclerza Nr 84/2020)