21.05.2020

Wytyczne w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia


Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni, w szczególności zostanie wprowadzona zmiana zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Mając zatem na uwadze § 2 ust. 4-6 zarządzenia Nr 26/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni do 31 maja do godz. 18:00, poniżej przekazuję wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni i organizacji procesu kształcenia do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020, w tym w szczególności dotyczące zmian w organizacji roku akademickiego, zasad przygotowania oraz warunków i terminów dopuszczenia do rozpoczęcia realizacji na terenie Uczelni zajęć dydaktycznych (zajęć laboratoryjnych oraz praktycznych), a także zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej.

Jestem przekonany, że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny czas i stopniowo,
z pełnym otwarciem na potrzeby i możliwości każdej osoby uczestniczącej w procesie kształcenia, będziemy mogli przywrócić funkcjonowanie naszej Uczelni w bezpiecznych warunkach.

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Wytyczne w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia (pdf)