25.03.2021

Utrzymanie ważności ELS i ELD


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prolongata ELS i ELD zostaje wstrzymana. Elektroniczne Legitymacje Studenckie oraz Elektroniczne Legitymacje Doktoranta pozostają ważne bez konieczności ich prolongaty na uczelni.

Szczegóły dostępne na stronie Centrum Kart Elektronicznych