25.09.2020

Ustalenia w sprawie realizacji zajęć z wychowania fizycznego w nadchodzącym semestrze w roku akademickim 2020/2021


Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie realizacji zajęć z wychowania fizycznego w nadchodzącym semestrze w roku akademickim 2020/2021, po uzgodnieniu z Dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH (SWFiS), pragnę przekazać następujące ustalenia w tym zakresie:

  • zajęcia z wychowania fizycznego (WF) w nowym roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone w trybie mieszanym (hybrydowo), tj. stacjonarnie w obiektach Uczelni oraz zdalnie jako „aktywności fizyczne” w formie krótkich instruktaży treningowych przesyłanych za pośrednictwem platformy UPeL;
  • student, który nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych będzie zobowiązany zgłosić powód nieobecności na zajęciach prowadzącemu za pośrednictwem poczty elektronicznej i wówczas będzie miał możliwość pobrania „aktywności fizycznej” z UPEL, co pozwoli na uznanie obecności studenta na zajęciach z WF;
  • w przypadku tych wydziałów, które zdecydowały się na prowadzenie zajęć w nadchodzącym semestrze wyłącznie zdalnie studenci będą mogli:
  • zaliczyć zajęcia z WF na podstawie „aktywności fizycznej” dostępnej na platformie UPeL,
  • wziąć udział w zajęciach stacjonarnych w obiektach Uczelni w godzinach realizacji zajęć z WF zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;
  • w zajęciach z WF będą mogli uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy nie wykazują objawów chorobowych.

W celu przybliżenia zasad realizacji zajęć z WF w nadchodzącym semestrze, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH przygotuje stosowne informacje i komunikaty, z którymi studenci będą mieli obowiązek się zapoznać, oraz przeprowadzi zajęcia organizacyjne dla studentów.

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego będzie rozstrzygał Dyrektor SWFiS lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości gorąco zachęcam do kontaktu ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny