26.02.2021

Rejestracja nauczycieli akademickich na szczepienia przeciwko COVID-19


Szanowni Państwo
Pracownicy AGH

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniach 2-3 marca br. przeprowadzona zostanie kolejna akcja zgłoszeń na szczepienia przeciwko COVID-19. Będzie ona skierowana do osób uprawnionych, tj. nauczycieli akademickich oraz  innych osób prowadzących zajęcia w przedziale wiekowym 65-69 lat. Obejmie ona także osoby z grupy do 65 lat, które nie zgłosiły się w akcji zakończonej 19 lutego br.

Szczegółowe zasady organizacji szczepień:

Zasady ogólne:

1. Szczepienia mają charakter dobrowolny. Poprzez dokonanie rejestracji pracownik wyraża zgodę na przystąpienie do akcji szczepień.

2. Szczepienie odbywać się będzie prawdopodobnie preparatem Firmy AstraZeneca. Pracownik, składając deklarację przystąpienia do akcji szczepień, ma tego świadomość i wyraża na to zgodę.

3. Prawo zgłoszenia się do szczepienia w ramach tej akcji ograniczone zostało do osób spełniających łącznie następujące warunki:

a)  nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia w AGH,
b) osoby urodzone po 31 grudnia 1951 r.,
c) osoby aktualnie zatrudnione w uczelni.

4.  Pojęcie „inne osoby prowadzące zajęcia w AGH” oznacza osoby, którym w Systemie POLON nadano status „prowadzący zajęcia", w szczególności może to dotyczyć doktorantów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

5. Terminy szczepień określać będą operatorzy wykonujący szczepienia.

6. Rektor AGH odpowiedzialny jest za przekazanie wykazu osób uprawnionych do szczepień.

System rejestracji:

7. Rejestracja na szczepienie odbywa się poprzez system: e-rejestr.cri.agh.edu.pl
(link będzie aktywny zgodnie z informacją poniżej).
Formularz będzie dostępny bez potrzeby logowania.
System będzie aktywny w następującym przedziale czasowym:

2 marca od godz. 12.00 – 3 marca do godz. 16.00.

8. W trakcie rejestracji należy m.in. podać numer telefonu komórkowego oraz adres poczty najlepiej w domenie @agh.edu.pl.

9. System automatycznie zweryfikuje kwalifikacje osób do szczepienia pod względem wieku oraz statusu nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AGH.

10. Rejestracja „innych osób prowadzących zajęcia w AGH”, o których mowa w pkt. 3a i 4, będzie możliwa po zarejestrowaniu przez wydział tych osób w systemie POL-on (ważne by oprócz „Okresu zatrudnienia” wskazać „Warunek zatrudnienia”).

11. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji pracownik automatycznie otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Informacje wymagane przy rejestracji:

a) Nazwisko i imię
b) PESEL
c) Telefon komórkowy (bez prefiksu kierunkowego +48)
d) E-mail służbowy
e) Wskazanie punktu szczepień, z zastrzeżeniem pkt. 12.
f) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb organizacji systemu szczepienia (należy zaznaczyć wszystkie „checkboxy”).

Wybór punktu i organizacja szczepień:

12.  Pracownik może wybrać dogodny dla siebie punkt szczepień zlokalizowany w obrębie miasta Krakowa z listy opublikowanej przez NFZ.

13. AGH prowadzić będzie koordynację szczepień pracowników AGH, którzy wybiorą punkt szczepień p.n. Gabinet zabiegowy POZ, ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków, obsługiwany przez Scanmed.

14. Koordynacja obejmować będzie w szczególności przekazywanie informacji o terminach szczepień, organizację szczepień masowych na terenie uczelni, jeżeli podaż szczepionek na to pozwoli, dostarczenie do szczepionych ankiet do wypełnienia wymaganych przy kwalifikacji na szczepienia, zapewnianie osób rezerwowych do szczepienia w przypadku absencji lub zagrożenia przekroczenia przydatności szczepionek.

15.  W ramach prowadzonej przez AGH koordynacji stosowana będzie kolejność szczepień według kryterium wieku zgłoszonych.

16. Organizację szczepienia w innych punktach prowadzą te punkty przez bezpośredni kontakt z pacjentem.