09.10.2020

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązująca pracowników, studentów i doktorantów


Na mocy Zarządzenia Rektora AGH w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku

 • pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia uczelni:

  • o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji lub objęciu leczeniem zamkniętym;
  • o objęciu kwarantanną z powodu kontaktu ich lub ich bliskich z osobą zakażoną.

 • Informacje powyższe należy przekazać e-mailem bądź telefonicznie:

  • kierownikowi jednostki – w przypadku pracowników,
  • do dziekanatów – w przypadku studentów i doktorantów.

 • W zgłoszeniach należy określić ostatni dzień pobytu na uczelni oraz zakres kontaktów osobistych.
 • Kierowników jednostek obowiązuje niezwłoczne przekazanie pozyskanych informacji do Centralnego Zespołu Operacyjnego antyCOVID-19, e-mailowo na adres zgloszenie@agh.edu.pl bądź telefonicznie pod numer 12-617-33-88 czynny całą dobę.
 • Wszelkie informacje dotyczące zdarzeń i działań epidemicznych należy przesyłać również do Kanclerza na adresy skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl, telefonicznie na numery 12-617-20-08 oraz 12-617-20-09.