12.10.2020

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie zawieszania na Wydziałach AGH zajęć tradycyjnych i hybrydowych na rzecz zajęć zdalnych


Szanowni Państwo
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH
Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS
Prowadzący zajęcia
Studenci
Członkowie wspólnoty AGH

W związku z docierającymi sygnałami w sprawie zawieszania przez P.T. Państwa Dziekanów na Wydziałach AGH zajęć tradycyjnych i hybrydowych na rzecz zajęć zdalnych, w imieniu Władz Rektorskich pragnę poinformować, że aktualnie nie ma jednoznacznych przesłanek, aby Wydziały i Centra dydaktyczne w całości przechodziły na tryb nauki zdalnej.

Tego typu decyzje powinny zapadać z uwzględnieniem specyfiki kształcenia na danym kierunku studiów, roku studiów, przedmiotu czy formy zajęć, oraz powinny być poparte aktualną analizą sytuacji pandemicznej w konkretnej Jednostce.

Decyzją JM Rektora, wszystkie decyzje o organizacji zajęć w obecnej sytuacji epidemicznej, w tym w szczególności o przejściu na zdalny tryb prowadzenia zajęć, należy konsultować z Prorektorem ds. Kształcenia.

W celu lepszej koordynacji działań na Uczelni, zwracam się z prośbą o kierowanie wszelkiej korespondencji w tych sprawach mailowo za pośrednictwem Centrum Organizacji Kształcenia (cok@agh.edu.pl).

Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku pragnę podkreślić, że wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni: pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i zaproszeni goście, w trakcie przebywania na terenie Uczelni winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej:
a) maseczki zakrywające nos i usta;
b) rękawiczki ochronne;
c) środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów.

Przypominam także, że w świetle ww. zarządzenia Rektora w AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.

W świetle powyższego, mając na uwadze pojawiające się i niepokojące przypadki ignorowania ww. obowiązków przez niektórych studentów, apeluję o bezwzględne przestrzeganie ww. zasad. W przeciwnym razie zaistnieje konieczność wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji, w tym także dyscyplinarnych.

Jestem przekonany, że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny czas, z pełnym otwarciem na potrzeby i możliwości każdej osoby uczestniczącej w procesie kształcenia, będziemy mogli kontynuować funkcjonowanie naszej Uczelni w bezpiecznych warunkach.

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny