16.10.2020

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną


Szanowni Państwo
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH
Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS
Prowadzący zajęcia
Studenci
Członkowie wspólnoty AGH


Szanowni Państwo


W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i w Małopolsce oraz decyzjami władz rządowych, działając na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 68/2020 Rektora AGH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 października 2020 roku, pragnę przekazać następujące decyzje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych:

1. od najbliższego poniedziałku 19 października br. do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych), a także na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia mogą być prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym,  z wyłączeniem:

  • tych zajęć o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym – w szczególności dotyczyć to może ćwiczeń laboratoryjnych przy aparaturze, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, które powinny być prowadzone  w warunkach właściwych dla danego rodzaju działalności zawodowej lub  w sposób umożliwiający wykonywanie przez studentów czynności praktycznych,
  • wykonywania przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich;

 

2. zajęcia o charakterze praktycznym, o których mowa powyżej oraz wykonywanie przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich mogą odbywać się w obiektach Uczelni wyłącznie w małych grupach, z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego, zgodnie z reżimem sanitarnym Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS);

3. w przypadku gdy z uwagi na organizację kształcenia oraz sytuację epidemiczną  w danej jednostce zajęcia o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym i które nie mogą być kontynuowane w obiektach Uczelni, można przesunąć w czasie mając na uwadze aktualną organizację roku akademickiego 2020/2021;

4. zajęcia z wychowania fizycznego mogą odbywać się wyłącznie na wolnym powietrzu.


Wszelkie strategiczne decyzje dotyczące organizacji zajęć o charakterze praktycznym podejmują Państwo Dziekani, natomiast w przypadku konieczności przesunięcia zajęć w skali dotyczącej całego Wydziału w uzgodnieniu  z Prorektorem ds. Kształcenia, mailowo za pośrednictwem Centrum Organizacji Kształcenia (cok@agh.edu.pl).
 
Mam głęboką nadzieję, że w zdrowiu, wspólnym wysiłkiem wszystkich Członków Naszej Uczelnianej Wspólnoty, będziemy mogli sprostać wszelkim trudnościom w tym wyjątkowo trudnym okresie.
 
Jednocześnie zastrzegam, że niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz państwowych.

Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny