23.03.2021

Komunikat Rektora: czasowe zmiany w funkcjonowaniu uczelni


Komunikat Rektora: czasowe zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Członkowie Wspólnoty Uczelni
Pracownicy, Doktoranci i Studenci

Dotyczy: aktualnej sytuacji epidemicznej i niezbędnych działań podejmowanych przez AGH.

Kulminacja kolejnej fali zachorowań na COVID-19, objawia się w Naszej Uczelni lawinowo rosnącą liczbą przypadków zakażenia pracowników, studentów i doktorantów oraz będącymi ich skutkiem kwarantannami osób z bliskiego kontaktu.

W związku z tym pragnę wskazać na niektóre uregulowania obowiązującego naszego prawa wewnętrznego, których ścisłe stosowanie jest niezwykle istotne w obecnym stanie epidemicznym:

 • zachowanie zasady DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczki,
 • bezwzględne stosowanie się do zakazu pojawiania się na terenie AGH osób
  z objawami chorobowymi,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum zajęć stacjonarnych odbywających się na terenie Uczelni,
 • istotne zwiększenie zakresu pracy zdalnej w okresie najbliższych 3 tygodni dla wszystkich pracowników, którzy taką pracę mogą świadczyć,
 • ograniczenie do absolutnego minimum kontaktów osobistych, na rzecz załatwiania spraw zdalnie przy pomocy poczty elektronicznej, telefonów i innych dostępnych narzędzi,
 • zawieszenie wizyt w AGH osób spoza Uczelni.


Dla umożliwienia realizacji części powyższych zaleceń wydałem Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, w którym na okres do 11 kwietnia 2021 roku, dokonałem czasowych zmian w obowiązującym Zarządzeniu Rektora nr 73/2020 roku, obejmujących:

 • zezwolenie na wstęp do budynków AGH wyłącznie pracownikom, doktorantom i studentom oraz osobom świadczącym usługi na rzecz AGH lub prowadzącym na terenie AGH działalność gospodarczą,
 • zastąpienie wymogu pełnego funkcjonowania jednostek na rzecz zapewnienia dyżurów pozwalających na załatwianie spraw bieżących,
 • zawieszenie obowiązku prowadzenia przez pracowników ewidencji zadań wykonywanych zdalnie,
 • upoważnienie kierowników jednostek do określania w tym okresie zasad rozliczania świadczenia pracy przez pracowników.


Prorektorzy ds. Kształcenia, ds. Studenckich oraz ds. Nauki wydadzą szczegółowe zalecenia dotyczące odbywania zajęć na studiach, kształcenia doktorantów oraz i prowadzenia działalności studenckiej.

Uprzejmie proszę wszystkich o stosowanie zasad i zaleceń, a kierowników jednostek o ich wdrożenie.

Łączę pozdrowienia i życzenia zdrowia
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Rektora nr 15/2021 z dnia 23 marca 2021 roku (pdf, 108 KB)