25.03.2020

Informacja dla prowadzących w sprawie zajęć i materiałów on-line – aktualizacja 25 marca br.


Centrum e-Learningu (CeL) udostępnia poprzez Uczelnianą Platformę e-Learningową wirtualne klasy umożliwiające prowadzenie zdalnie zajęć, głównie wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń tablicowych, itp. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie CeL.

  • do dyspozycji pracowników pozostaje Uczelniana Platforma e-Learningowa (UPeL upel.agh.edu.pl), na której można zamieszczać zarówno materiały dydaktyczne, jak i prowadzić zajęcia on-line;

  • zajęcia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być prowadzone w czasie rzeczywistym (wykłady i seminaria on-line w formie webinarów w wirtualnych salach) oraz w sposób asynchroniczny (np. przesyłanie i sprawdzanie zadań, praca grupowa, praca na forum dyskusyjnym itp).

  • ze względu na wyjątkową sytuację zajęcia takie mogą prowadzić także pracownicy, którzy nie posiadają certyfikatu Centrum e-Learningu AGH.

 

Dodatkowo, Uczelniane Centrum Informatyki udostępniło dla studentów i pracowników AGH możliwość korzystania z pakietu Office 365, w którego skład wchodzi Microsoft Teams, czyli usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Przy pomocy MS Teams można prowadzić wykłady on-line.

  • W celu skorzystania z pakietu należy uruchomić przeglądarkę internetową (rekomendowana Chrome), wejść na stronę office.com i zalogować się używając adresu e-mail (w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl). Na stronie uwierzytelniania, należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

    Podstawowe materiały szkoleniowe dotyczące MS Teams


Organizatorzy proszą o wielką wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż chwilami obciążenie systemu przerasta jego możliwości i mogą pojawiać się krótkie niestabilności lub wręcz przerwy wynikające z efektu skali obciążenia serwerów i narzędzi do obsługi zajęć on-line.

Zachęcamy do śledzenia wszystkich informacji na stronie uczelni, CeL oraz UCI.